10 lut

Czy taksa notarialna powinna zawierać w sobie podatek VAT?

Odpowiedź na pytanie zadane w tytule wpisu ma istotne znacznie dla wszystkich korzystających z usług notariuszy. Jeśli podatek VAT winien być zawarty w opłacie pobieranej przez notariusza za dokonane czynności, to oznacza, że dotychczasowa praktyka polegająca na powiększaniu opłaty notarialnej jest błędna. Przekłada to się w oczywisty sposób na cenę usługi dla klientów. Stawka podatku w wysokości 23% stanowi prawie 1/4 ceny za usługę notariusza.

Read More

22 sie

Paragon a reklamacja

W niektórych miastach można napotkać plakaty propagujące nawyk żądania od sprzedawców paragonów. Na plakatach wskazano korzyści mające wynikać z ich posiadania. Pierwszą z nich jest ułatwienie złożenia reklamacji. Nie wypada powiedzieć, że jest inaczej. Posiadanie paragonu stanowi dowód zakupu i ułatwia ewentualną reklamację. A jeśli nie posiadamy paragonu i sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji?

Paragon

„Weź paragon”

Nadal możemy reklamować zakupiony produkt. Dowodem zakupu towaru może być również potwierdzenie zapłaty kartą debetową/kredytową, wyciąg z rachunku bankowego, zeznania świadków itp. Oczywiście najpewniejszym dowodem jest ten pochodzący od samego sprzedawcy. Takim dokumentem będzie potwierdzenie wydania towaru, umowa sprzedaży na raty itp. Sam paragon oczywiście jest najpewniejszy, bo jego istotą jest przecież dokumentowanie sprzedaży i powinien on zawierać w swojej treści nazwę sprzedanego towaru. Dlatego warto go posiadać. Pamiętać jednak należy, że sprzedawca nie może odmówić rozpatrzenia reklamacji jedynie z powodu braku paragonu – nawet jeśli zawarł takie postanowienie w swoim regulaminie.

14 sie

Czy możliwe jest odstąpienie od umowy zawartej w trybie aukcji za pośrednictwem Allegro?

Przedwczoraj na stronach internetowych portalu Gazeta.pl opublikowano tekst dotyczący braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej podczas aukcji w ramach portalu Allegro i innych podobnych. (link)

Wynika z niego, że czytelniczka, która na aukcji na Allegro kupiła buty, nie może odstąpić od umowy, ponieważ przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dalej ustawa) wyłączają możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli została ona zawarta w trybie licytacji. Czy autorzy tekstu mają rację? Czy może jednak odstąpienie od tak zawartej umowy jest możliwe?

Read More

23 cze

Zmiany w prawie konsumenckim

30 maja 2014 r. została uchwalona ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Ustawa ta w dość istotny sposób zmienia prawa konsumenta związane z zawieraniem umów za pośrednictwem Internetu. W wyniku zmiany przepisów duża część podmiotów lub osób oferujących swoje towary lub usługi dla konsumentów będzie zobligowana do dokonania szeregu zmian w zakresie treści swoich regulaminów oraz wyglądu i sposobu funkcjonowania swoich serwisów internetowych. Konieczne mogą okazać się również zmiany w zakresie wewnętrznych procedur po stronie sprzedawcy.

Nasze Kancelarie w codziennej pracy zajmują się prawem konsumenckim, postrzeganym nie tylko z punktu widzenia konsumenta, ale również przedsiębiorcy. W związku z powyższym chcemy zaoferować Państwa przedsiębiorstwom swoje usługi w polegające na audycie stron internetowych oraz na przygotowaniu projektów regulaminów oraz innych dokumentów lub komunikatów adresowanych do konsumentów – pod kątem zgodności ich treści oraz funkcjonalności z nowymi przepisami.

Powyższe pozwoli na uniknięcie zagrożeń, jakie mogą dotknąć Państwa przedsiębiorstwo w wyniku niedostosowania działalności do norm prawnych i obowiązujących standardów, takich jak np. uznanie stosowanych wzorców umownych (regulaminów) za sprzeczne z prawem, nieważność zawartych umów, odpowiedzialność związana z nieprawidłowym lub niepełnym zrealizowaniem obowiązków informacyjnych wobec klienta, nadmiernymi kosztami związanymi z ewentualnymi postępowaniami reklamacyjnymi lub sądowymi, niezadowolenie lub negatywne opinie wśród klientów.