16 lip

Prawo franczyzowe?

W ostatnim czasie coraz częściej wspomina się o potrzebie uregulowania działalności franczyzowej czy też umów franczyzowych, które w polskim prawie do tej pory nie posiadały dedykowanej regulacji. Przyczyną do takich rozważań stały się zapewne doniesienia medialne dotyczące czy to nieuczciwych praktyk lub też dot. zarzutów o zbyt dużej przewadze franczyzodawców nad franczyzobiorcami. Pewnym zbiorem takich doniesień jest też książka „Franczyza. Fakty i mity” Daniela Dziewita.  Bez znajomości całego stanu faktycznego każdej pojedynczej sprawy i z uwagi na ogólność medialnych i książkowych relacji, nie sposób obiektywnie je ocenić pod kątem prawnym. Podkreślić jednak należy, że część spraw znalazła swój finał w sądach i zakończyły się one wyrokami, które wskazały na sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego działania organizatorów sieci. Można się zgodzić, że w pewnym sensie franczyzodawcy mają swoistą przewagę nad podmiotami, które przystępują do danego systemu franczyzowego. Z drugiej strony można pozwolić sobie na uwagę, że

Read More
12 cze

Duży sukces naszej kancelarii

Z reguły nie informujemy o prowadzonych sprawach i nie chwalimy się sukcesami. Tym razem mamy jednak duży powód do dumy, więc postanowiliśmy złamać tą zasadę.

Po czterech latach wspólnej i wytężonej pracy zespołu, udało nam się osiągnąć przed sądem korzystne dla klienta rozstrzygnięcie w sprawie o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 39 milionów złotych. Rozstrzygnięcie to pozwala również odzyskać majątek spółki zarządzanej przez klienta, w tym odzyskać kontrolę nad jego nieruchomościami. Sprawa była wielowątkowa i związanych z nią było kilkanaście odrębnych postępowań, w których w każdym uzyskano planowane rozstrzygnięcia.

23 mar

Wałbrzyski budżet partycypacyjny 2017

Szanowni Państwo,

Do 15 kwietnia 2017 r. można oddać swój głos na projekty zgłoszone do udziału w kolejnej edycji Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego, na który przeznaczono kwotę 4 milionów złotych.  Zostanie ona rozdysponowana na realizację zwycięskich projektów dla konkretnych dzielnic oraz na projekty o charakterze ogólnomiejskim. O przeznaczeniu tych środków decydują sami mieszkańcy Wałbrzycha.

Na zgłoszone projekty można głosować w wyznaczonych lokalach. Istnieje również możliwość oddania głosu bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie projekty Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego, na które mogą Państwo oddać swoje głosy znajdują się na tej stronie.

Zachęcamy do oddania głosu.

16 mar

Egzamin zawodowy 2016

Wczoraj rozpoczął się maraton zawodowych egzaminów prawniczych – adwokacki i radcowski. Potrwają one do 18 marca 2016 r.

Wszystkim zdającym aplikantom życzymy powodzenia.

10 lut

Czy taksa notarialna powinna zawierać w sobie podatek VAT?

Odpowiedź na pytanie zadane w tytule wpisu ma istotne znacznie dla wszystkich korzystających z usług notariuszy. Jeśli podatek VAT winien być zawarty w opłacie pobieranej przez notariusza za dokonane czynności, to oznacza, że dotychczasowa praktyka polegająca na powiększaniu opłaty notarialnej jest błędna. Przekłada to się w oczywisty sposób na cenę usługi dla klientów. Stawka podatku w wysokości 23% stanowi prawie 1/4 ceny za usługę notariusza.

Read More