Z reguły nie informujemy o prowadzonych sprawach i nie chwalimy się sukcesami. Tym razem mamy jednak duży powód do dumy, więc postanowiliśmy złamać tą zasadę.

Po czterech latach wspólnej i wytężonej pracy zespołu, udało nam się osiągnąć przed sądem korzystne dla klienta rozstrzygnięcie w sprawie o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 39 milionów złotych. Rozstrzygnięcie to pozwala również odzyskać majątek spółki zarządzanej przez klienta, w tym odzyskać kontrolę nad jego nieruchomościami. Sprawa była wielowątkowa i związanych z nią było kilkanaście odrębnych postępowań, w których w każdym uzyskano planowane rozstrzygnięcia.

Categories:

Tags:

Comments are closed