12 Cze

Duży sukces naszej kancelarii

Z reguły nie informujemy o prowadzonych sprawach, ale tym razem mamy duży powód do dumy, więc postanowiliśmy się pochwalić.

Po czterech latach wspólnej i wytężonej pracy zespołu, udało się nam osiągnąć korzystne dla klienta rozstrzygnięcie. W ramach sporu sądowego i równoległego prowadzenia kilkunastu pobocznych postępowań z nim związanych, udało nam się wywalczyć korzystne rozstrzygnięcia w sprawie o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 39 milionów złotych. Rozstrzygnięcie to pozwala również odzyskać majątek spółki zarządzanej przez klienta, w tym odzyskać kontrolę nad jego nieruchomościami.

29 Sie

Podstawy prawne zadośćuczynienia – art. 445 k.c.

Istotną podstawą dochodzenia roszczenia tytułem zadośćuczynienia, która ma na celu ochronę dóbr osobistych enumeratywnie wskazanych w art. 444 Kodeksu Cywilnego tj. min. zdrowie, wolność i nietykalność cielesna jest art. 445  Kodeksu Cywilnego.  Przepis ten zawiera szczególne reguły określające możliwość żądania zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę na osobie doznaną wskutek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności lub skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.

Read More

08 Wrz

Wzmianka o naszej pracy

Jest nam miło poinformować, że na stronach Rzeczpospolitej pojawiła się wzmianka dot. naszego zespołu. Chodzi o udział w doradztwie przy transakcji przejęcia przez AmRest od Delivery Hero większościowego pakietu udziałów w Restaurant Partner Polska sp. z o.o. Prowadzi ona jeden z największych w Polsce serwisów służących zamawiania posiłków online, którym jest Pizza Portal.

W pracach dotyczących transakcji uczestniczył między innymi członek naszego zespołu – Piotr Glabisz.

24 Mar

Czym jest zadośćuczynienie?

Często podczas pierwszych rozmów z osobami poszkodowanymi spotykamy się z pytaniem „Czym jest zadośćuczynienie?”. Pytanie to pojawia się zawsze kiedy to próbuję dociec w jaki sposób wypadek drogowy, wypadek przy pracy bądź śmierć bliskiej osoby wpłynęła i zmieniła życie osobiste, rodzinne i zawodowe mojego rozmówcy.

Odpowiedź na to pytanie ma szczególne znaczenie w kontekście rozróżnienia pojęcia „zadośćuczynienia” i „odszkodowania”. Pojęcia te bowiem mylnie są stosowane przez wiele osób w sposób zamienny.

Read More

23 Mar

Wałbrzyski budżet partycypacyjny 2017

Szanowni Państwo,

Do 15 kwietnia 2017 r. można oddać swój głos na projekty zgłoszone do udziału w kolejnej edycji Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego, na który przeznaczono kwotę 4 milionów złotych.  Zostanie ona rozdysponowana na realizację zwycięskich projektów dla konkretnych dzielnic oraz na projekty o charakterze ogólnomiejskim. O przeznaczeniu tych środków decydują sami mieszkańcy Wałbrzycha.

Na zgłoszone projekty można głosować w wyznaczonych lokalach. Istnieje również możliwość oddania głosu bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie projekty Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego, na które mogą Państwo oddać swoje głosy znajdują się na tej stronie.

Zachęcamy do oddania głosu.