Polityka prywatności i informacja o plikach cookies

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności oraz informacja o plikach cookies dotyczy stron internetowych oraz usług w ramach domen: www.kulak-glabisz.pl, www.adwokat.walbrzych.pl oferowanych  i świadczonych łącznie przez następujące podmioty:

  1. Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Glabisz
    ul. Ogrodowa 19/33, 58- 306 Wałbrzych (NIP: 8862777570)
  2. Adwokat Krzysztof Kułak
    ul. Ogrodowa 19/33, 58- 306 Wałbrzych (NIP:8862839354)

2. Polityka prywatności

Użytkownicy naszych stron internetowych nie są proszeni o podawanie żadnych danych osobowych w trakcie wizyt na naszych stronach. Technologie stosowane przez w ramach stron internetowych nie zbierają danych osobowych.

W przypadku kontaktu poprzez pocztę e-mail lub inny sposób możemy poprosić Państwa o podanie pewnych danych, ale tylko tych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania świadczonych przez nas usług. Do danych tych należą np.: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Informujemy, że nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych i informacji dotyczących naszych Klientów lub użytkowników naszych stron internetowych.

Wskazujemy, że o ile zwróciliśmy się o podanie przez Państwa nam swoich danych osobowych, to przetwarzanie ich jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie przez nas usług lub jest konieczne do realizacji świadczeń wynikających z zawartej umowy z Państwem umowy.

3. Tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego

Państwa dane podlegają ochronie na zasadach określających zasady zachowania tajemnicy zawodowej adwokatów lub radców prawnych.

Adwokat lub radca prawny obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. Adwokata lub radcę prawnego nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy jedynie informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455) – w zakresie określonym tymi przepisami.

4. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

a. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np. w pamięci komputera). Pliki cookies są zwykle zapisywane przy „wejściu” oraz „wyjściu” z Serwisu. Nie są one wykorzystywane do ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki te, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookies można uzyskać pod adresem:  http://wszystkoociasteczkach.pl .

b. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Stosowane przez nas pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do sprzętu komputerowego użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza statystyk odwiedzanych stron. Dzięki plikom cookies mogą Państwo komunikować się za pomocą formularzy zawartych na naszych stronach. Na naszych stronach nie są wyświetlane reklamy.

c. Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Sesyjne – wygasające po zakończeniu sesji,wykorzystywane przy komunikacji.

Stałe – przetrzymujące stałe preferencje użytkownika oraz dane statystyczne.

d. Jak zablokować pliki cookies?

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych przeważnie zezwalają na używanie i
umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Państwa przeglądarka internetowa może zostać skonfigurowana tak, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiało się stosowne powiadomienie. Mogą Państwo również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Może się to jednak wiązać z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies i Państwa przeglądarki internetowej dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, jej instrukcji obsługi lub na stronach internetowych ich producenta.

W przypadku popularnych przeglądarek internetowych informacje o ustawieniach cookies dostępne są pod poniższymi linkami:

Internet ExplorerMozilla Firefox :   Google Chrome :   Opera :

e. Skutki wyłączenia plików cookies

Wyłączenie możliwości zapisu plików cookies przez użytkownika może skutkować nieprawidłowym działaniem naszej strony lub oferowanych w ramach strony usług.

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html