Istotną podstawą dochodzenia roszczenia tytułem zadośćuczynienia, która ma na celu ochronę dóbr osobistych enumeratywnie wskazanych w […]
Często podczas pierwszych rozmów z osobami poszkodowanymi spotykamy się z pytaniem „Czym jest zadośćuczynienie?”. Pytanie to […]