Szanowni Państwo,

Działając jako kurator spółki pod firmą Lniarski Kompleks Włókienniczy „Lech-2” sp. z o.o., ustanowiony w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, które toczy się przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu pod sygnatura akt VI GU 94/15, zwracam się z prośbą o udzielenie wszelkich możliwych informacji na temat przedsiębiorstwa spółki w tym w szczególności jej majątku, dokumentów przedsiębiorstwa, zobowiązań spółki i przysługujących jej wierzytelności.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o kierowanie wszelkiej korespondencji w sprawie na adres: Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Glabisz, ul. Ogrodowa 19/33, 58-306 Wałbrzych lub na adres poczty elektronicznej: kancelaria@kulak-glabisz.pl. W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod numerem telefonu (+48) 508 976 045.

Categories:

Comments are closed