Kolejny Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich odbędzie się 18 kwietnia 2015 r.

Wezmą w nim udział kancelarie adwokackie  w całej Polsce,  w tym kancelarie adwokackie w Wałbrzychu.

Akcja kierowana jest do osób, których sytuacja materialna lub życiowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy adwokata na zwykłych zasadach. W siedzibach kancelarii adwokackich oraz niektórych okręgowych radach adwokackich będą dyżurowali adwokaci i aplikanci adwokaccy.

Pełna lista kancelarii adwokackich biorących udział w bezpłatnej akcji dostępna będzie na stronie adwokatura.pl, na stronach okręgowych rad adwokackich i w gazetach lokalnych.

Categories:

Comments are closed