W niektórych miastach można napotkać plakaty propagujące nawyk żądania od sprzedawców paragonów. Na plakatach wskazano korzyści mające wynikać z ich posiadania. Pierwszą z nich jest ułatwienie złożenia reklamacji. Nie wypada powiedzieć, że jest inaczej. Posiadanie paragonu stanowi dowód zakupu i ułatwia ewentualną reklamację. A jeśli nie posiadamy paragonu i sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji?

Paragon

„Weź paragon”

Nadal możemy reklamować zakupiony produkt. Dowodem zakupu towaru może być również potwierdzenie zapłaty kartą debetową/kredytową, wyciąg z rachunku bankowego, zeznania świadków itp. Oczywiście najpewniejszym dowodem jest ten pochodzący od samego sprzedawcy. Takim dokumentem będzie potwierdzenie wydania towaru, umowa sprzedaży na raty itp. Sam paragon oczywiście jest najpewniejszy, bo jego istotą jest przecież dokumentowanie sprzedaży i powinien on zawierać w swojej treści nazwę sprzedanego towaru. Dlatego warto go posiadać. Pamiętać jednak należy, że sprzedawca nie może odmówić rozpatrzenia reklamacji jedynie z powodu braku paragonu – nawet jeśli zawarł takie postanowienie w swoim regulaminie.

Categories:

Comments are closed