Często podczas pierwszych rozmów z osobami poszkodowanymi spotykamy się z pytaniem „Czym jest zadośćuczynienie?”. Pytanie to […]
Przedawnienie roszczeń majątkowych jest dobrodziejstwem dla wielu dłużników. Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego roszczenia majątkowe […]
Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania wykorzystywaniem weksla in blanco w wielu sytuacjach życia codziennego. Zwykle żąda […]
W ostatnich tygodniach zgłosiło się do naszych kancelarii kilku klientów, z różnymi sprawami, których jednak łączy […]