Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania wykorzystywaniem weksla in blanco w wielu sytuacjach życia codziennego. Zwykle żąda […]