14 gru

Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości spółki Lniarski Kompleks Włókienniczy „Lech-2” sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Kurator spółki pod firmą Lniarski Kompleks Włókienniczy „Lech-2” sp. z .o.o. informuje o publikacji ogłoszenia o upadłości spółki. Obwieszczenie nastąpiło w dniu 8 grudnia 2015 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 238/2015, poz. 19279.