16 lip

Prawo franczyzowe?

W ostatnim czasie coraz częściej wspomina się o potrzebie uregulowania działalności franczyzowej czy też umów franczyzowych, które w polskim prawie do tej pory nie posiadały dedykowanej regulacji. Przyczyną do takich rozważań stały się zapewne doniesienia medialne dotyczące czy to nieuczciwych praktyk lub też dot. zarzutów o zbyt dużej przewadze franczyzodawców nad franczyzobiorcami. Pewnym zbiorem takich doniesień jest też książka „Franczyza. Fakty i mity” Daniela Dziewita.  Bez znajomości całego stanu faktycznego każdej pojedynczej sprawy i z uwagi na ogólność medialnych i książkowych relacji, nie sposób obiektywnie je ocenić pod kątem prawnym. Podkreślić jednak należy, że część spraw znalazła swój finał w sądach i zakończyły się one wyrokami, które wskazały na sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego działania organizatorów sieci. Można się zgodzić, że w pewnym sensie franczyzodawcy mają swoistą przewagę nad podmiotami, które przystępują do danego systemu franczyzowego. Z drugiej strony można pozwolić sobie na uwagę, że

Read More
12 cze

Duży sukces naszej kancelarii

Z reguły nie informujemy o prowadzonych sprawach i nie chwalimy się sukcesami. Tym razem mamy jednak duży powód do dumy, więc postanowiliśmy złamać tą zasadę.

Po czterech latach wspólnej i wytężonej pracy zespołu, udało nam się osiągnąć przed sądem korzystne dla klienta rozstrzygnięcie w sprawie o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 39 milionów złotych. Rozstrzygnięcie to pozwala również odzyskać majątek spółki zarządzanej przez klienta, w tym odzyskać kontrolę nad jego nieruchomościami. Sprawa była wielowątkowa i związanych z nią było kilkanaście odrębnych postępowań, w których w każdym uzyskano planowane rozstrzygnięcia.

29 sie

Podstawy prawne zadośćuczynienia – art. 445 k.c.

Istotną podstawą dochodzenia roszczenia tytułem zadośćuczynienia, która ma na celu ochronę dóbr osobistych enumeratywnie wskazanych w art. 444 Kodeksu Cywilnego tj. min. zdrowie, wolność i nietykalność cielesna jest art. 445  Kodeksu Cywilnego.  Przepis ten zawiera szczególne reguły określające możliwość żądania zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę na osobie doznaną wskutek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności lub skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.

Read More

08 wrz

Wzmianka o naszej pracy

Jest nam miło poinformować, że na stronach Rzeczpospolitej pojawiła się wzmianka dot. naszego zespołu. Chodzi o udział w doradztwie przy transakcji przejęcia przez AmRest od Delivery Hero większościowego pakietu udziałów w Restaurant Partner Polska sp. z o.o. Prowadzi ona jeden z największych w Polsce serwisów służących zamawiania posiłków online, którym jest Pizza Portal.

W pracach dotyczących transakcji uczestniczył między innymi członek naszego zespołu – Piotr Glabisz.

24 mar

Czym jest zadośćuczynienie?

Często podczas pierwszych rozmów z osobami poszkodowanymi spotykamy się z pytaniem „Czym jest zadośćuczynienie?”. Pytanie to pojawia się zawsze kiedy to próbuję dociec w jaki sposób wypadek drogowy, wypadek przy pracy bądź śmierć bliskiej osoby wpłynęła i zmieniła życie osobiste, rodzinne i zawodowe mojego rozmówcy.

Odpowiedź na to pytanie ma szczególne znaczenie w kontekście rozróżnienia pojęcia „zadośćuczynienia” i „odszkodowania”. Pojęcia te bowiem mylnie są stosowane przez wiele osób w sposób zamienny.

Read More