16 lip

Prawo franczyzowe?

W ostatnim czasie coraz częściej wspomina się o potrzebie uregulowania działalności franczyzowej czy też umów franczyzowych, które w polskim prawie do tej pory nie posiadały dedykowanej regulacji. Przyczyną do takich rozważań stały się zapewne doniesienia medialne dotyczące czy to nieuczciwych praktyk lub też dot. zarzutów o zbyt dużej przewadze franczyzodawców nad franczyzobiorcami. Pewnym zbiorem takich doniesień jest też książka „Franczyza. Fakty i mity” Daniela Dziewita.  Bez znajomości całego stanu faktycznego każdej pojedynczej sprawy i z uwagi na ogólność medialnych i książkowych relacji, nie sposób obiektywnie je ocenić pod kątem prawnym. Podkreślić jednak należy, że część spraw znalazła swój finał w sądach i zakończyły się one wyrokami, które wskazały na sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego działania organizatorów sieci. Można się zgodzić, że w pewnym sensie franczyzodawcy mają swoistą przewagę nad podmiotami, które przystępują do danego systemu franczyzowego. Z drugiej strony można pozwolić sobie na uwagę, że

Read More