12 Cze

Duży sukces naszej kancelarii

Z reguły nie informujemy o prowadzonych sprawach, ale tym razem mamy duży powód do dumy, więc postanowiliśmy się pochwalić.

Po czterech latach wspólnej i wytężonej pracy zespołu, udało się nam osiągnąć korzystne dla klienta rozstrzygnięcie. W ramach sporu sądowego i równoległego prowadzenia kilkunastu pobocznych postępowań z nim związanych, udało nam się wywalczyć korzystne rozstrzygnięcia w sprawie o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 39 milionów złotych. Rozstrzygnięcie to pozwala również odzyskać majątek spółki zarządzanej przez klienta, w tym odzyskać kontrolę nad jego nieruchomościami.