Windykacja należności

Problem zatorów płatniczych, czyli nieterminowego regulowania należności, staje się z roku na rok coraz poważniejszy. O tym, jak wiele komplikacji i stresu może wywołać nierzetelny dłużnik, przekonał się zapewne każdy z nas.

Czasami do odzyskania należności wystarczy wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty, jednak znacznie częściej konieczne jest wystąpienie z pozwem do sądu. Kompleksowa windykacja należności to nie tylko wytoczenie powództwa i uzyskanie korzystnego wyroku albo nakazu zapłaty, ale także ograniczenie ryzyka nieuczciwych zachowań dłużnika poprzez uzyskanie zabezpieczenia roszczenia na czas trwania procesu, a następnie sprawne wszczęcie i przeprowadzenie możliwie najskuteczniejszej egzekucji komorniczej.

Kancelaria Kułak & Glabisz zapewnia pomoc prawną w następujących sprawach z zakresu dochodzenia wierzytelności:

  • windykacja przedsądowa,
  • dochodzenie roszczeń przed sądem,
  • sądowe zabezpieczenie roszczeń,
  • europejskie postępowanie nakazowe (ENZ),
  • elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU),
  • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym),
  • obrót wierzytelnościami.