Umowy deweloperskie

Zakup mieszkania lub domu to jedna z najważniejszych inwestycji w życiu każdego z nas. Jeżeli kupujemy nieruchomość na rynku pierwotnym – od dewelopera, już na etapie zawarcia umowy deweloperskiej warto zadbać, aby nasze prawa były należycie zabezpieczone, a inwestycja była obciążona jak najmniejszym ryzykiem z naszej strony.

Wprawdzie nie zagwarantujemy tego, że wybudowany przez dewelopera lokal lub dom będzie wolny od wad, ale na wypadek ich ujawnienia, oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń od dewelopera.

Kancelaria Kułak & Glabisz zapewnia pomoc prawną w następujących sprawach z zakresu umów zawieranych z deweloperami:

  • odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady lokalu lub domu,
  • odpowiedzialność dewelopera z tytułu udzielonej gwarancji na lokal lub dom,
  • kary umowne za nieterminowe przeniesienie własności,
  • odstąpienie od umowy deweloperskiej,
  • analiza i opiniowanie umów deweloperskich,
  • analiza i opiniowanie umów przeniesienia własności,
  • reprezentacja nabywców przed deweloperem w postępowaniach reklamacyjnych.