Prawo spółek

Większe przedsięwzięcia gospodarcze wymagają odpowiednich ram organizacyjnych. Prawo stwarza szerokie możliwości wyboru: od prostej spółki cywilnej, przez bardziej złożone spółki osobowe, jak spółka jawna czy komandytowa, po najbardziej rozwiniętą formułę spółek kapitałowych, jak spółka z o.o. czy spóła akcyjna.
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki handlowej wymaga jednak uwzględnienia licznych wymogów prawnych i w praktyce może wywoływać potrzebę skorzystania z pomocy specjalisty.

Kancelaria Kułak & Glabisz zapewnia pomoc prawną w następujących sprawach z zakresu prawa spółek:

  • obsługa korporacyjna spółek handlowych,
  • zakładanie i likwidacja spółek,
  • reprezentacja w postępowaniach przed sądami rejestrowymi,
  • opracowywanie projektów umów i statutów spółek,
  • obsługa prawna zgromadzeń wspólników od strony prawnej,
  • zaskarżanie uchwał organów spółek,
  • reprezentacja wspólników i akcjonariuszy wobec spółki,
  • indywidualne doradztwo prawne dla członków organów,
  • przekształcenia spółek.