Majątek w małżeństwie

Majątek małżonków rozpala ich głowy zwykle w dwóch krytycznych sytuacjach. Po pierwsze w razie ustania małżeństwa i konieczności dokonania podziału majątku wspólnego. Po drugie, gdy któryś z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i popadł w długi, z którymi nie może się uporać.
O ile na wygaśnięcie uczucia małżeńskiego wpływu nie mamy, o tyle w tym drugim przypadku małżonkowie popełniają często błąd. Poprzestają na zawarciu umowy rozdzielności majątkowej i dalej funkcjonują według dotychczasowych reguł. Tymczasem zawarcie tzw. intercyzy stanowi dopiero pierwszy krok do racjonalnego ułożenia stosunków majątkowych między małżonkami oraz optymalizacji ich odpowiedzialności za długi zaciągnięte wspólnie lub przez każdego z nich, zwłaszcza te, które powstały w ramach działalności gospodarczej.

Kancelaria Kułak & Glabisz zapewnia pomoc prawną w następujących sprawach z zakresu stosunków majątkowych między małżonkami:

  • optymalizacja stosunków majątkowych pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego lub oboje małżonków,
  • optymalizacja odpowiedzialności małżonków za długi zaciągnięte wspólnie lub indywidualnie (w ramach działalności gospodarczej),
  • następstwo prawne na wypadek śmierci małżonka prowadzącego działalność gospodarczą,
  • zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem małżonka prowadzącego działalność gospodarczą,
  • rozwód,
  • podział majątku wspólnego po rozwodzie,
  • wspólne zobowiązania małżonków po rozwodzie (wspólny kredyt hipoteczny po rozwodzie),
  • rozliczanie nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny,
  • alimenty od byłego małżonka.