Zespół

dr Krzysztof Kułak

adw. dr Krzysztof Kułak

Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doktor nauk prawnych o specjalności „nauki cywilnoprawne” (rozprawa doktorska poświęcona relacji łączącej spółkę kapitałową z członkiem jej zarządu). Autor publikacji z zakresu prawa handlowego, związany z Zakładem Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2013 r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.

Jego zainteresowania obejmują prawo handlowe, zwłaszcza prawo spółek handlowych, prawo zobowiązań, w tym prawo kontraktów, prawo ubezpieczeniowe i odszkodowawcze, a także prawo papierów wartościowych i prawo pracy.

Włada językiem francuskim i angielskim.

 

adwokat Piotr Glabisz

r.pr. Piotr Glabisz

Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2004 r. w kancelariach specjalizujących się w obsłudze spółek i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W szczególności zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami, obsługą prawną centrów handlowych oraz tworzeniem umów w obrocie gospodarczym.

Od 2013 r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. Od 2017 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Swoje zainteresowania prawnicze koncentruje wokół następujących dziedzin: prawo umów handlowych, prawo ochrony konsumentów, prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i naprawcze.

Włada językiem angielskim i niemieckim.