Usługi

Usługi prawne oferowane przez nasze Kancelarie świadczone są wyłącznie przez zespół prawników zrzeszonych w samorządzie zawodowym adwokatów lub radców prawnych z zachowaniem tajemnicy zawodowej i zasad etyki. W naszej działalności posiłkujemy się wiedzą ekspertów z różnych dziedzin obrotu prawno-gospodarczego.

Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie i zaangażowanie zapewnią Państwu usługi prawne, dzięki którym osiągnięcie zamierzonych przez Państwa celów okaże się prostsze i pewniejsze.


dla przedsiębiorców

Głównym profilem działalności naszych Kancelarii jest świadczenie usług doradczych i pomocy prawnej dla przedsiębiorców, w szczególności dla spółek handlowych i przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Nasze usługi kierujemy jednak również do innych podmiotów instytucjonalnych, takich jak wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie.

Usługi świadczone przez nasze Kancelarie obejmują sprawy z zakresu prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego, prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa podatkowego.

Oprócz obsługi pojedynczych spraw, zleceń lub projektów oferujemy również stałą obsługę prawną, która pozwala na najpełniejsze zabezpieczenie Państwa interesów.

Do usług oferowanych przez nasze Kancelarie należy m.in.:

  • dochodzenie należności,
  • przygotowywanie projektów umów handlowych, regulaminów i innych dokumentów na potrzeby obrotu gospodarczego,
  • przygotowywanie projektów aktów korporacyjnych, np. uchwał i regulaminów organów spółek, statutów spółek,
  • przygotowywanie opinii prawnych do umów i innych dokumentów,
  • uczestnictwo i zastępstwo w negocjacjach,
  • zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami,
  • doradztwo prawne dotyczące Państwa działalności,
  • stała obsługa prawna,
  • rejestracja spółek i dokonywanie zgłoszeń zmian spółek istniejących.

dla klientów indywidualnych

Oferta naszych Kancelarii kierowana jest również do klientów indywidualnych, poszukujących pomocy prawnej w sprawach z różnych dziedzin prawa.

W imieniu klientów indywidualnych prowadzimy w szczególności sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym sprawy spadkowe, rodzinne, rozwodowe, alimentacyjne, odszkodowawcze, dotyczące błędów medycznych, konsumenckie i dotyczące należności. Zapewniamy również pomoc prawną w sprawach karnych i wykroczeniowych, jako obrońcy lub pełnomocnicy ich stron. Reprezentujemy klientów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego, zarówno na etapie postępowania przed organami administracji publicznej oraz przed organami podatkowymi, jak i w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W ramach naszej działalności świadczymy usługi w zakresie doradztwa prawnego, polegające na udzielaniu porad, sporządzaniu opinii prawnych, przygotowywaniu projektów umów lub innych dokumentów, w tym korespondencji prawnej. Podejmujemy się również reprezentacji klientów na przedsądowym etapie sporu oraz prowadzenia spraw w ramach postępowań sądowych, w tym przed sądami polubownymi, a także w ramach postępowań przed innymi organami lub instytucjami.