Polityka prywatności i informacje o plikach cookie.

 1. Informacje ogólne
 2. Polityka prywatności
 3. Tajemnica zawodowa
 4. Pliki cookies
  1. Czym są pliki cookies?
  2. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
  3. Jakie pliki cookies wykorzystujemy?
  4. Jak zablokować pliki cookies?
  5. Skutki wyłączenia plików cookies

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności oraz informacja o plikach cookies dotyczy stron internetowych oraz  usług  w  ramach  domen:  www.kulak-glabisz.pl, www.adwokat.walbrzych.pl oferowanych   i  świadczonych łącznie przez następujące podmioty:

 1. Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Glabisz
  ul. Ogrodowa 19/33, 58- 306 Wałbrzych (NIP: 8862777570)
 2. Adwokat Krzysztof Kułak
  ul. Ogrodowa 19/33, 58- 306 Wałbrzych (NIP:8862839354)

2. Polityka prywatności

Użytkownicy  naszych  stron  internetowych  nie  są  proszeni  o  podawanie  żadnych danych osobowych w  trakcie  wizyt  na  naszych  stronach. Technologie  stosowane  przez  w ramach stron internetowych nie zbierają danych osobowych.

W  przypadku kontaktu poprzez pocztę  e-mail lub inny sposób możemy  poprosić  Państwa  o  podanie pewnych danych, ale tylko tych,  które  są niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  świadczonych  przez  nas  usług.  Do danych tych należą np.: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Informujemy, że nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych i informacji dotyczących naszych Klientów lub użytkowników naszych stron internetowych.

Wskazujemy, że  o ile zwróciliśmy się o podanie przez Państwa nam swoich danych osobowych, to przetwarzanie ich jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie przez nas usług lub jest konieczne do realizacji świadczeń wynikających z zawartej umowy z Państwem umowy.

3. Tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego

Państwa  dane  podlegają  ochronie  na  zasadach  określających  zasady  zachowania  tajemnicy zawodowej adwokatów lub radców prawnych.

Adwokat lub radca prawny obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. Adwokata lub radcę prawnego nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy jedynie informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455) – w zakresie określonym tymi przepisami.

4. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

a. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np. w pamięci komputera). Pliki cookies są zwykle zapisywane przy „wejściu” oraz „wyjściu” z Serwisu. Nie są one wykorzystywane do ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki te, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookies można uzyskać pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl .

b. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Stosowane  przez  nas  pliki  cookies  umożliwiają  dostosowanie  działania  stron  do  sprzętu komputerowego użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza statystyk odwiedzanych stron. Dzięki plikom cookies mogą Państwo komunikować się za pomocą formularzy zawartych na naszych stronach. Na naszych stronach nie są wyświetlane reklamy.

c. Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Sesyjne – wygasające  po  zakończeniu  sesji,wykorzystywane przy komunikacji.

Stałe –  przetrzymujące stałe preferencje użytkownika oraz dane statystyczne.

d. Jak zablokować pliki cookies?

Domyślne  ustawienia  przeglądarek  internetowych  przeważnie  zezwalają  na  używanie  i
umieszczanie  w  nich  plików  cookies zarówno  stałych  jak  i  sesyjnych.  Państwa  przeglądarka  internetowa może zostać skonfigurowana tak, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiało się stosowne powiadomienie. Mogą Państwo również całkowicie zablokować obsługę plików  cookies.  Może  się  to  jednak  wiązać  z  całkowitym  bądź  częściowym  uniemożliwieniem  poprawnego działania serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies i Państwa przeglądarki internetowej  dostępnych  jest  w  sekcji  „Pomoc”  w  menu  przeglądarki  internetowej,  jej  instrukcji obsługi lub na stronach internetowych ich producenta.

W przypadku popularnych przeglądarek internetowych informacje o ustawieniach cookies dostępne są pod poniższymi linkami:

Internet Explorer: Mozilla FirefoxGoogle ChromeOpera :

e. Skutki wyłączenia plików cookies

Wyłączenie możliwości zapisu plików cookies przez użytkownika może skutkować nieprawidłowym działaniem naszej strony lub oferowanych w ramach strony usług.